REGIONEN & NÄRINGSLIVET
 

Näringslivsutveckling och tillväxt

Vindkraft och förnybar el är en snabbt expanderande del av svenskt näringsliv. Investeringar i havsbaserad vindkraft ger sysselsättningstillfällen i nya yrken, samhällsekonomiska intäkter, nya jobb i kustkommuner och ett lägre elpris för konsumenterna. Vindkraften är en av de energikällor som växer snabbast i världen.

Lokalsamhället står inför en kombination av utmaningar och möjligheter när en vindkraftpark projekteras och realiseras.

Läs nedan rapport utförd av IUC Sverige AB - Samhällsekonomisk kalkyl effekter på lokalsamhället

© Copyright Kattegatt Offshore